De arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst worden alle afspraken tussen een werkgever en een werknemer vastgelegd. Afspraken rond de duur van de overeenkomst moeten er in komen te staan, maar ook de opzegtermijn moet hier in vermeld worden. Daarnaast zijn er nog andere aspecten die veelal voorkomen in een arbeidsovereenkomst:

  • salarisvoorwaarden;
  • aantal vakantie- en ATV-dagen;
  • arbeidsduur en arbeidstijden;
  • concurrentie- en relatiebeding;
  • geheimhoudingsverklaring.

Deze overeenkomst is een belangrijk document voor zowel werknemers als werkgevers. Een arbeidsovereenkomst zorgt er onder andere voor dat de werkgever de werknemer niet zomaar mag ontslaan, omdat hij of zij zich moet houden aan de voorwaarden van de overeenkomst. Als er een geschil ontstaat, is het verstandig om juridisch advies in te winnen over uw rechten en plichten. Wij kunnen zowel werkgever als werknemer helpen bij geschillen rondom een arbeidscontract. In Groningen staan wij voor u klaar om uw problemen op te lossen.

Arbeidsovereenkomst beëindigen

Onze arbeidsrecht advocaten kunnen u in Groningen en omstreken tevens adviseren over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Bij het beëindigen van een arbeidscontract is het van belang dat zowel werkgever als werknemer zich aan de opzegtermijn houdt. In het geval dat een arbeidscontract volgens een van de partijen onterecht wordt beëindigd, dan kan het verstandig zijn om een arbeidsrecht advocaat in te schakelen.

Voor al uw vragen rondom een arbeidsovereenkomst kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via 050 - 799 93 04.