Wat is ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet betekent dat de arbeidsovereenkomst per direct wordt opgezegd en mag alleen worden gegeven als er echt geen andere mogelijkheden zijn en een reguliere ontslagprocedure niet kan worden afgewacht. het betekent doorgaans ook dat de werknemer het recht op een WW-uitkering verliest.

Dringende reden voor ontslag

Uw werkgever moet altijd een dringende reden hebben, als hij u per direct wil ontslaan. Ontslag op staande voet wordt daarom ook wel ontslag wegens een dringende reden genoemd. Voorbeelden van dergelijke dringende redenen zijn:

  • verduistering;
  • diefstal;
  • mishandeling, ernstige belediging of bedreiging van de werkgever of werknemers;
  • hardnekkig weigeren om opdrachten uit te voeren.

Hoewel een werkgever al vrij snel kan aannemen dat er sprake is van een dringende reden, blijkt uit rechtspraak dat veel situaties desondanks geen ontslag wegens een dringende reden rechtvaardigen. Twijfelt u aan de rechtmatigheid van het ontslag? Als het ontslag op staande voet onterecht is, kunt u dit aanvechten.

Directe motivering

Wordt u op staande voet ontslagen, dan moet de werkgever dat onmiddellijk meedelen en ook aangeven wat de reden ervan is. In de praktijk ontbreekt het vaak aan die motivering. Als een werkgever te lang wacht met het geven van ontslag met bijbehorende redenen, dan is er geen sprake meer van een dringende reden. Gevolg is dat het ontslag op staande voet dan niet meer rechtsgeldig is.