Ziekte van een werknemer

Ziekte of arbeidsongeschiktheid zorgt in de meeste gevallen voor vervelende, ongemakkelijke situaties. Voor werkgevers is het lastig om de ernst van de ziekte in te schatten, en zieke werknemers voelen zich vaak niet gesteund. De onderlinge relatie kan hierdoor onder grote druk komen te staan. In Groningen en in de wijde omgeving van Groningen bieden wij juridische ondersteuning bij ziekte op de werkvloer en bij ontslag tijdens ziekte.

Onze ervaren advocaten die werken in de regio Groningen weten hoe belangrijk het is om goed en adequaat te handelen bij ziekte. Zowel werkgevers als werknemers hebben in een dergelijke situatie bepaalde rechten en plichten. Als u wilt weten welke stappen u kunt of moet ondernemen en aan welke regels u gebonden bent, kunt u contact met ons opnemen. We informeren u dan uitvoerig.

Langdurige arbeidsongeschiktheid

Een werknemer met een gebroken pols kan waarschijnlijk na een aantal weken zijn of haar werkzaamheden weer hervatten. In sommige situaties duurt ziekte of arbeidsongeschiktheid echter een langere periode. Een zieke werknemer mag echter niet zomaar ontslagen worden. Binnen het arbeidsrecht is een tijdelijk ontslagverbod opgesteld van twee jaar. Pas na deze periode kan bij het UWV een ontslagvergoeding worden aangevraagd.  Op het ontslagverbod bij ziekte zijn een aantal uitzonderingen. Wilt u weten of uw situatie hieronder valt? In Groningen en in de buurt van Groningen kunt u altijd een beroep doen op onze know-how.