Rechten en plichten rondom ontslag

Een ontslag is altijd vervelend. Het is dan ook prettig als de afhandeling hiervan wél prettig verloopt. Wilt u als werkgever of werknemer meer weten over uw rechten en plichten? Uw arbeidsrecht advocaat is actief in de regio Groningen en informeert u graag.

In het arbeidsrecht zijn een aantal regels vastgelegd die te maken hebben met ontslag. Als werkgever wordt u geacht deze regels te kennen en na te leven. Wat de juiste procedure is, hangt af van de oorzaak. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van ziekte of ongeschiktheid, of kan de reden economisch zijn. Ontslagregels dienen voornamelijk ter bescherming van werknemers. In Groningen en in de wijde omgeving van Groningen informeren wij u graag over uw rechten en plichten.

Ontslagen bij een arbeidsconflict?

Als een conflict op de werkvloer onoplosbaar is, of de werkzaamheden dusdanig negatief beïnvloedt, is ontslag soms de enige oplossing. Als werkgever kunt u bij een arbeidsconflict een ontslagaanvraag doen bij het UWV of bij de Kantonrechter. Ook werknemers kunnen naar de Kantonrechter stappen. Niet alleen om beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan te vragen, maar ook om een ontslagvergoeding te eisen. Het is belangrijk dat u weet hoe u in dergelijke situaties het best kunt handelen. In Groningen en in de regio Groningen ondersteunen wij u hier als ontslagrecht advocaat graag bij.