Het ontslagrecht

Ontslagrecht valt in de advocatuur onder het arbeidsrecht en omvat alle regels, rechten en plichten voor zowel werknemers als werkgevers als een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Omdat de gevolgen van een ontslag soms heel ingrijpend kunnen zijn is een goede overeenkomst zeer belangrijk.

Bescherming van werknemers

In Nederland worden werknemers goed beschermd door de wet. Een werkgever moet een goede reden hebben voor ontslag. Zonder goede reden kunt u in principe niet worden ontslagen. Vooral werknemers in bijzondere situaties worden goed beschermd. Denk hierbij aan ziekte, arbeidsongeschiktheid of een zwangerschap. In al deze gevallen heeft u recht op ontslagbescherming. Twijfelt u over uw situatie? Neem dan contact op met onze ontslagrecht advocaat in Groningen.

Wanneer een werknemer voor onbepaalde tijd in dienst is bij een werkgever dan is deze verplicht om het ontslag bij het CWI of de rechtbank in te dienen alvorens hij het ontslag definitief kan maken. Het CWI of de rechtbank beslist of de werkgever voldoende recht heeft om de werknemer te ontslaan. Onze ontslagrecht advocaat kan u bijstaan om voor uw belangen op te komen of om een ontslagvergoeding te bedingen.

Voor een afspraak met een ontslagrecht advocaat in Groningen kunt u contact opnemen met ons advocatenkantoor via 050 - 799 93 04. Wij maken graag een vrijblijvende afspraak om te kijken wat de mogelijkheden zijn.