Wanneer geldt een ontslagvergoeding

In een aantal gevallen heeft een werknemer bij ontslag recht op een ontslagvergoeding. Deze ontslagvergoeding dient als compensatie van het inkomstenverlies en wordt betaald door de werkgever. Aan de hand van een bepaalde formule wordt de hoogte van de vergoeding berekend. Wilt u hier meer informatie over? Uw arbeidsrecht advocaat kan u als arbeidsrecht specialist de juiste kennis bieden.

In Groningen en in de gehele regio Groningen zijn onze arbeidsrecht advocaten actief in het begeleiden van ontslagprocedures. Een ontslagvergoeding kan worden toegekend in de volgende situaties:

  • Individueel ontslag via de Kantonrechter
  • Collectief ontslag met een sociaal plan
  • Ontslag met wederzijds goedvinden
  • Kennelijk onredelijk ontslag via de Kantonrechter

Richtlijnen ontslagvergoeding berekenen

Een ontslagvergoeding of gouden handdruk wordt vaak berekend op basis van de zogenaamde Kantonrechtersformule. Deze formule is geen wet, maar wordt door vrijwel alle Kantonrechters in Nederland gevolgd als het gaat om de vraag of een werknemer recht heeft op een ontslagvergoeding en zo ja, hoe hoog deze vergoeding moet zijn. De Kantonrechtersformule staat ook wel bekend als de ABC-formule. Het gaat namelijk om een vermenigvuldiging van drie elementen:

A (aantal gewogen dienstjaren) x B (maandelijkse beloning) x C (correctiefactor)

Wilt u in Groningen of in de omgeving van Groningen berekenen wat de uitkomst van deze formule voor uw werknemer zou inhouden? Neem dan contact met ons op.